کودک ایمن_ناجی فردا

آرامش از آن ماست

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

محصولات موسسه کودک ایمن - ناجی فردا

محصولات موسسه کودک ایمن - ناجی فردا

بنابر درخواست همراهان عزیز تصاویری از نمونه محصولات موسسه کودک ایمن - ناجی فردا، با کاربرد آموزش های ایمنی، امنیت و سلامت در مهدهای کودک و سازمان های مرتبط ارائه می گردد.

جهت سفارش و اطلاعات بیشتر با شماره  09192052159 تماس گرفته شود.


لباس و تجهیزات امدادگران

تنپوش ماشین های امدادی

عروسک های انگشتی

بازی ها و وسایل کمک آموزشی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ناجی
تاریخچه فعالیت های موسسه کودک ایمن - ناجی فردا

تاریخچه فعالیت های موسسه کودک ایمن - ناجی فردا

شروع به کار طراحی و ساخت وسایل کمک آموزشی در زمینه ارتقای فرهنگ ایمنی، امنیت و سلامت کودکان ؛ تابستان 92


طراحی و چاپ بازی های فکری در حوزه آموزش های ایمنی، امنیت و سلامت کودک و خانواده ؛ پاییز 92


همکاری با سازمان آتش نشانی تهران در ارائه طرح سفیران ایمنی(نقش کودکان برای ارتقای فرهنگ ایمنی) ؛ مهرماه 93


معرفی سفیران ایمنی و بررسی اهمیت نقش کودکان برای ارتقای فرهنگ ایمنی در شورای شهر تهران ؛ مهرماه 93

تحقیق و بررسی تاثیر محیط آموزش بر ماندگاری آموزش های ایمنی و طراحی فضای مرتبط با آموزش های ایمنی برای کودکان با همکاری ایستگاه3 آتش نشانی تهران ؛ پاییز 94

بازسازی محیط آموزش با هدف ماندگاری آموزش های ایمنی و طراحی فضای مرتبط با آموزش های ایمنی برای کودکان با همکاری ایستگاه 3 آتش نشانی تهران ؛ زمستان 95

بازسازی محیط آموزش با هدف ماندگاری آموزش های ایمنی و طراحی فضای مرتبط با آموزش های ایمنی برای کودکان با همکاری ایستگاه 3 آتش نشانی تهران ؛ پاییز 96

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ناجی