کودک ایمن_ناجی فردا

آرامش از آن ماست

۲ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

همکاری موسسه کودک ایمن ناجی فردا با سایت باماhse

همکاری موسسه کودک ایمن ناجی فردا با سایت باماhse

کودک ایمن - ناجی فردا


بهترین سرمایه گزاری در زمینه پیشگیری در برابر حوادث و خطرات، آموزش کودکان است، چون بسیار آموزش پذیرتر و در عین حال آینده سازان و سرمایه های هر اجتماعی هستند؛ به همین جهت می توان طرح و برنامه های آموزش را در راستای فرهنگ سازی برای ایمنی" برای این گروه سنی تنظیم کرد. 

اگر ارتقای سطح فرهنگ ایمنی برای پیشگیری و مقابله با حوادث هدف اصلی باشد، در کنار آن هدفهای دیگری، مانند فراگیری مهارتهای خودامدادی در کودک، که بتواند همچون یک امدادگر جان خود راحفظ نماید، پس از آن یادگیری مهارتهای امداد و نجات برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری، درک مفهوم و ضرورت ایمنی، بحران و شناخت و تشخیص رفتار درست از نادرست و در نهایت تبدیل ایمنی به عنوان بخشی پذیرفته شده از ضروریات زندگی در اجتماع و زندگی تک تک افراد بدل خواهد شد.


سایت باما

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ناجی
ثبت طرح

ثبت طرح

در چهارمین کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز اسباب بازی عروسک های امدادی آتش نشان جانامِند

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سوی دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی به ثبت رسید.

👨‍🚒🚒🧯جانامندها اسباب بازی های آموزشی و کمک آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت های ایمنی در خانواده توسط اعضای گروه 

"کودک ایمن_ناجی فردا"

طراحی گردیده است.

@koodakeimen

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ناجی