نوکو (نوآوری کودک) 

پایگاهی برای آموزش والدین و کودکان در فضای مجازی است که با هدف ارتقاء دانش و فرهنگ صحیح پرورش کودک، با نگاهی آموزش محور با ارائه محتواهای با کیفیت با بیانی ساده 

و با استفاده از منابع علمی معتبر دنیا ایجاد شده است. 

فعالیت نوکو با تولید صدها ساعت ویدئو برای آموزش مطالب مورد نیاز والدین از دوره بارداری تا نوجوانی و همچنین آموزش و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان آغاز شده است...

اپلیکیشن نوکو:

اولین استارتاپ در زمینه نوآوری کودک آغاز به کار کرده است...

در بخش ایمنی با "مدیریت گروه کودک ایمن-ناجی فردا به سرپرستی جناب آقای محمدرضا مرشددوست"

سعی شده است محتواهای جدید در زمینه ایمنی کودک با رویکردی جدید در این بخش ایجاد شود تا دنبال کنندگان حتی با وقت اندک پیامهای ایمنی را در قالب تصویر و ویدئو مشاهده نمایند.نمونه ای از صفحه مرتبط با ایمنی