کودکی است و هزاران آرزو

آرزوهای بزرگ و کوچکی که تحقق آن وابسته به خیلی چیزهاست...

شاید کودکی در کشوری باشد و آرزوی نوع زندگی در کشوری دیگر را داشته باشد...

شاید کودکی آرزویش تنها یک عروسک یا ماشین رنگارنگ پشت ویترین مغازه باشد...

شاید کودکی آرزویش تجربه آینده در زمان حال باشد...چراکه شاید فردایی نباشد...

خوبی دنیای کودکی این است که حد و مرز ندارد، محدودیت ندارد، ذات پاک کودکی فراتر از هر مانعی است!

و خوبی دنیای ما این است که هنوز هم هستند انسان هایی که مهربانی از ذات پروردگار در وجودشان می درخشد تا نشانه ای از دستان خدا برای آرزومندان باشند.

اکنون محسن، با دل و جان دلیر مردان و مهربانی بانوان شهر اهواز رویایش بیدار گشته و همین نشان از انسانیت دارد.

امید داریم از این پس محسن زندگی را فرماندهی کند و با ارتقای روحیه و امید بر آتش بیماری پیروز گردد.سپاس ویژه گروه کودک ایمن _ ناجی فردا از جناب آقای حق شناس مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر اهواز برای انتقال خبر و پیگیری جهت ثبت تحقق آرزوی محسن قصه ما...


لینک خبر فرماندهی محسن