با درود بسیار خدمت شما عزیزان

این بار بدون تحلیل و برای نوازش چشمان شما نقاشیهای زیبایی از دانش آموزان کلاس دوم – 4 دبستان محبان الرضا که امروز پس از آنکه آموزش کاملی درباره چهارشنبه سوری دیدند، برایشان عکس، فیلم و کارتونهای مرتبط با چهارشنبه سوری و خطرات آن گذاشته شد تا با مخاطرات آن بیشتر آشنا شوند، کشیده شده است. پس از آموزش و نمایش فیلم و عکس، همه بچه ها دست در دست هم، در دستان ما سوگند خوردند که امسال با مواد محترقه و خطرناک بازی نکنند و بر پیمانشان استوار بمانند.

سپس از بچه ها خواستیم در فرصتی کوتاه هر آنچه که امروز فراگرفته اند را بر روی کاغذ بیاورند، که یکی آن را نوشت و دیگری کشید.این هم نقاشی همه بچه های کلاس؛