روش های ارتباط با ما:

ایمیل:

imeni.koodak@gmail.com

سایت:

http://ki-nf.ir

فیسبوک:

http://www.facebook.com/koodakeimen

اینستاگرام:

http://instagram.com/koodake_imen_najie_farda