آخرین شهید آتش نشانی کیست؟

 

آتش سوزی در اتاق 213 هتل 5 ستاره هرمز بندر عباس به وقوع پیوست، ساعت 2:30 دقیقه بامداد روز جمعه، نهم مرداد سال 94 بود و همه مسافران در خواب بودند، پس زمانی که آتش همه جا را دربرمیگرفت 58 نفر را گرفتار کرد، ایستگاه یک آتش نشانی بندر عباس خودش را به سرعت به محل رساند و عملیات تخلیه مسافران راآغاز کرد.

درست است که عملیات تخلیه و اطفای حریق پس از نیم ساعت با موفقیت به پایان رسید و همه نجات یافتند اما برای نجات جان همه آن 58 نفر تلاشها و رشادتها شد و یک نفر جانش را سخاوتمندانه ایثار کرد؛ یک آتش نشان.

برکت جوذری فرمانده شیفت ایستگاه یک آتش نشانی بندرعباس متولد یکم آذر 1352 بود که به مدت 17 سال در سازمان آتش نشانی برای حفظ جان و مال مردم خدمت کرد و در روز حادثه بر اثر تنفس دود و گازهای سمی دچار ایست قلبی شد و به آسمان پیوست.

برکت جوذری و همکارانش ساعاتی پیش از این رخداد به حادثه آتش سوزی مجتمع تجاری ستاره جنوب اعزام شده بودند و حتی خستگی آن ماموریت نتوانست از مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی این مردها بکاهد.

40 نفر از این 58 نفر از مهمانان گرفتار شده مهمانان خارجی بودند، که خاطره شجاعت و فداکاری این مرد بزرگ را با خود به کشورهایشان می برند و برای هموطنان خود میگویند که چطور یک انسان برای نجات جان انسانهای دیگر هرچه داشت را در طبق اخلاص گذاشت حتی جانش را...

آن لحظه که همه چیز دورو برت زبانه می کشید و خشم کهنسال شعله های آتش ناگهان، روبرویت می پیچید، از خود گذشتی تا دستهای مهربانت تلخی سوزان حادثه را در هم بریزد.

روحت شاد، یادت جاودان و نامت بلند باد.

 

                                                             لینک مستند مردی به نام برکت