اگر ما اطلاعات درستی از نیروهای امدادی داشته باشیم:
- آرامش بیشتر برای خودمان، کمک بهتر برای مصدوم  و رفتار شایسته تر در برابر نیروهای امدادی خواهیم داشت...

در همین راستا گروه کودک ایمن - ناجی فردا اقدام به معرفی نیروهای امدادی و مراحل امدادرسانی آنها می پردازد.

 

 

 

بخش دوم:

تماس با سامانه 125

1_ ستاد فرماندهی یا سامانه 125 به نوعی قلب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد.

وظیفه ی رهبری عملیات از زمان اعلام حادثه به سامانه 125 تا زمان رسیدن نیروها به محل حادثه و همزمان وظیفه هماهنگی با نیروهای امدادی دیگر از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، اورژانس تهران، عوامل سازمان های آب، برق، گاز و شهرداری بر عهده ستاد فرماندهی می باشد.

 

     حفظ آرامش کلیدی ترین نکته هنگام تماس با 125 و دیگر سازمانهای امدادی است.

 

 

2_ این مـرکز دارای 60 خط فـعّال است، اما اینگونه نیست که 60 نفر برای پاسخگویی در این مرکز حضور داشته باشند، افراد پاسخگو حداقل 4 نفر می باشند و این تعداد در مواقع اضطراری و ایّام خاص مانند چهارشنبه سوری تا 18-20 نفر متغیر است و تعداد خطوط نیز تا 90 خط قابلیت افزایش دارد.

    

3_ شهر تهران از دیدگاه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به 8 منطقه عملیاتی تقسیم بندی شده است و تعداد 8 نفر نمایندگان بیسیم مناطق در ستاد فرماندهی حضور دارند. با توجه به آدرس اعلام شده نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام می گردد، هم چنین ارتباط با نیروهای آتش نشان، ارگان های امدادی دیگر و حتی تماس مجدد با شهروندان حادثه دیده از سوی سامانه 125 بر عهده ی نمایندگان بیسیم مناطق می باشد.

 اطلاع رسانی به موقع و صحیح از حوادث و هم چنین پاسخگویی دقیق به سوالات نمایندگان بیسیم مناطق موجب می شود تا نیروهای آتش نشان در کمترین زمان ممکن به محل وقوع حادثه رسیده و با کمک اطلاعات به دست آمده از توضیحات فرد تماس گیرنده بار خسارت های جانی و مالی به طور چشمگیری کاهش یابد.

 

4_ دو نفر به عنوان رابط (اسپیکر) هماهنگی میان افراد پاسخگو به تلفن و نمایندگان بیسیم مناطق را انجام می دهند.

 لازم به ذکر است که نماینده بیسیم منطقه 3 عملیات به عنوان اسپیکر کمکی(اسپیکر شماره 3) در مواقع ضروری و پرزنگ در نظرگرفته شده است.

5_ مدیر ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بر فعـالیت های هماهنگ میان بخش های مختلف از پاسخ به امدادخواه تا اعزام نیروها و رفع حادثه نظارت دقیقی دارد.

 

 

  با آرزوی سلامتی پرسنل گرانقدر عملیاتی و اداری

و سـپاس از کـادر محـترم ستـاد فـرمانـدهی