همانطور که قول داده بودیم، قرار بر این شد که مطالبی بگذاریم درباره ایمنی و هر آنچه که به آن مرتبط است، یکی از آسیب پذیر ترین گروه ها در حوادث کودکان هستند، همه این را میدانیم و همیشه تلاشمان بر این است که از آنها محافظت کنیم. یکی از بهترین و موثرترین کارها برای مراقبت از کودکان داشتن اطلاعات است، از اینکه ما چه کنیم که آنها سالم بمانند و بسیاری از خانواده ها در زمینه های گوناگون مانند تغذیه، ورزش، خواب و... بسیار می دانند و حواسشان به کودکشان هست اما نمیدانیم چرا در زمینه ایمنی جز یکسری مسائل خاص به موارد دیگر اغلب ناخواسته توجه نمی شود.

به خاطر تمام دلایل بالا تصمیم داریم نخستین مطلبی را که می گذاریم در ارتباط با ایمنی کودکان باشد، امید داریم مفید واقع گردد.