جشنواره با هدف افزایش دانش و آگاهی خانواده ها در زمینه ایمنی کودک، ایمن سازی محیط زندگی، بازی ها و اسباب بازی های ایمن، خوراکی های مفید و سالم برای کودکان و توانمندسازی آنها در مقابل حوادث ظبیعی و غرطبیعی و همچنین معرفی انواع عروسک ها و اسباب بازی های آتش نشانی، لباس های آتش نشانی سایز کودکان و تم های تولد برگزار گردید.

مراتب تشکر و قدردانی خود را از حضور ارزشمند 

جناب آقای صائبی سرپرست دفتر مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران
جناب آقای رفیعی مدیریت محترم خانه فرهنگ بهشت
جناب آقای حیدری کارشناس آموزش عمومی سازمان آتش نشانی تهران
جناب آقای جواهری مدیرعامل شرکت مرصاد حریق البرز
سرکار خانم سالاری کتابخوان و قصه گو انتشارات تیمورزاده
سرکار خانم میرزایی عروسک ساز مجموعه بینگیلی های آتش نشان
و 
مربیان محترم سازمان آتش نشانی تهران
اعلام‌ میداریم.