روز جهانی کودک

16 مهر ماه برابر با 8 اکتبر روز جهانی کودک نام دارد.
کشورهای جهان روزهای کودک مختلفی برای خود دارند، اما روز جهانی کودک را خود بچه‌ها به وجود آورده‌اند، به گونه ای که در سال 1986 در چنین روزی 2 تن از دانش‌آموزان 9 ساله مدرسه آتاتوری در نیویورک با نگارش نامه‌ای از همه بچه‌های دنیا خواستند که با هم روزی را به صلح اختصاص دهند.
در پیام یکی از بنیانگذاران روز جهانی کودک آمده است:
«بزرگترهای ما عقاید ثابتی دارند. آنها ما را دوست دارند چون بچه‌هایشان هستیم اما آیا آنها می‌دانند که چه دنیایی را برای ما بوجود می‌آورند. اگر کمترین اشتباهی در ماشین هسته‌ای آنها رخ دهد ما هرگز شانسی برای رشد نخواهیم یافت. ما امکانی برای رشد و پرورش می‌خواهیم.»
کودکان در روز جهانی کودک می‌خواهند این تضاد را یادآور شوند، که در حالی که سالانه هزینه‌های غیرقابل تصوری صرف تولید انواع سلاح‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای می‌شود، کودکان بسیاری از گرسنگی، عدم امکانات بهداشتی، سوء تغذیه و ... می‌میرند.
یونیسف اعلام داشته است که تنها با اختصاص 5 دلار برای هر کودک می‌توان جان 90% از کودکانی را که سالانه می‌میرند نجات داد و برای بهبودی چشمگیر زندگی کودکان جهان‌ سوم کافی است که همان مبلغ در یک سال خرج شود و این مبلغ تنها معادل بودجه 6 هفته تسلیحاتی جهان است!!!

کودکان آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه هستند و از هیچ چیز آنان از جمله غذا، پوشاک و نیازهای دیگرشان نباید کاست.
عدم توجه به وضعیت کودکان به علت مشکلات اقتصادی و کاستن بودجه‌هایی که شرایط زندگی و حیات کودکان را خدشه‌دار می‌سازد، به امید اینکه اقتصاد آینده کشور تامین باشد نه توجیه و بازده اقتصادی دارد و نه حرکتی انسانی محسوب می‌شود...
از طرفی نگاهی کوتاه به حوادث و کمی تامل نسبت به آسیب هایی که با آگاهی و دانش امکان پیشگیری از آن ها قطعی میبود، هر انسانی را موظف به تامین ایمنی، امنیت و برقراری سلامت کودکان می نماید، چراکه کودکان نسبت به محیط اطراف کنجکاو و در عین حال آسیب پذیر میباشند و جز ما چه کسی موظف به نگهداری و پرورش صحیح کودکان میباشد؟!

امروزه در کشورهای توسعه یافته موضوع ایمنی کودک (safe kids) از اهداف اصلی برای رسیدن به زندگی شایسته و ایده آل به شمار می آید، تا جایی که بخشی از آموزش و پرورش کودکان به موضوع آموزش های ایمنی، امنیت و سلامت اختصاص یافته است...


کارگاه آموزشی از طریق بازی با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی، امنیت و سلامت کودک و خانواده با تکیه بر نقش کودکان در خانواده

(مجموعه ی مهد و پیش از دبستان مهرسا)

https://telegram.me/koodakeimen

سنجش آگاهی کودکان نسبت به آسیب ها و نیروهای امدادی قبل از برگزاری کارگاه توسط گروه کودک ایمن-ناجی فردا

کارگاه نقش پذیری کودکان به عنوان نیروهای امداد و دوستی با امدادگران

کارگاه بازی راهت را بیاب(مهارت آدرس دهی)شناخت کودکان از موارد حادثه ساز در خانه، آشنایی با شماره های امدادی و کسب دانش پیشگیری از حوادث و آتش سوزی ها

با آرزوی نبودن هیچ حادثه ی کوچک و بزرگی به خصوص برای کودکانمان

🍃🌸🍃روز جهانی کودک
                              گرامی باد🍃🌸🍃