افزایش دانش ایمنی امنیت و سلامت کودکان از طریق بازی بایدها و نبایدها
ب مناسبت روز جهانی کودک

تا به حال چه تیترهایی از حوادث را دیده ایم و کدام یک در ذهن ما ماندگار شده است؟
تصادف و از بین رفتن کودک
برق گرفتگی کودک
دزدیده شدن کودک
غرق شدن کودک
آتش سوزی در اثر بازیگوشی کودکان
و...

نگاهی دقیق به زندگی امروزی برایمان روشن میسازد که حوادث جزیی از روزمرگی هایمان شده است!
اما این حوادث طبیعی نیستند و نقش ما در بروز آن ها به وضوح قابل بررسی می باشد.
طبیعت انسان آن است که در برابر آسیب ها از خود مراقبت نماید، چطور ممکن است که
گاهی ناآگاهی و گاهی سهل انگاری یا بی توجهی دلیل اصلی حادثه می باشد!

فقر فرهنگ ایمنی:
برای رسیدن به فرهنگ ایمنی متناسب و ارتقای آن در جامعه، کودکان را برگزیده ایم و با بازخوردهای انرژی بخش آینده ای بهتر از امروز را در پیش رو میبینیم...

سپاس از همراهی مدیران و مربیان پرتلاش مراکز نگهداری کودک
ناجیان و کارشناسان ایمنی گرانقدر
پدران و مادران عزیز

و خیرمقدم به مدیر و مربیان مراکز کودک که به تازگی به جمع گروه کودک ایمن-ناجی فردا پیوسته اند.

https://telegram.me/koodakeimen

 

آگاه کردن کودکان از خطرات از طریق بازی باید ها و نبایدها دلیل محکمی برای کاهش حوادث

فرهنگ استفاده از خط کشی عابر پیاده عبور ایمن از کودکی به بزرگسالی

فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی برای کودکان
محافظی برای تمام اعضای خانواده با توجه به تاثیر کودکان در تغییر رفتار خانواده

عدم اعتماد به غریبه ها را به طور مستمر با کودکانمان در میان بگذاریم.

بازی با دوچرخه نیازمند وسایل محافظتی برای کودکان می باشد و هدف این است که خود کودک با آگاهی تقاضای بازی ایمن را داشته باشد...

کودکان آگاه میتوانند معلم بزرگترها و همسالان خود باشند،