همکاری موسسه کودک ایمن ناجی فردا با دانشگاه پیام نور به مناسبت روز جهانی آموزش محیط زیست

حفظ حیات ما به ایمنی و حال خوب زمینمان وابسته است🌏🥰

کودکان امروز میراث دار آینده ی این کره ی خاکیِ حیات بخش خواهند بود و امید داریم به وجود پر مهر و ذهن پویای فرشته های زمینی👼