روز ملی زلزله (بخش پایانی)

امدادرسانی پس از حادثه

در ابتدا به فکر وضعیت خود باشید و به جای امنی بروید. بعد از اطمینان از موقعیت خود و خانواده تان شروع به یافتن زخمی ها و بررسی خسارات باشید.

*به لوله های گاز و سیم های برق توجه داشته باشید و برق و گاز را از کنتور اصلی قطع کنید.

*به سیم های برق معلق در هوا و یا افتاده روی زمین نزدیک نشوید احتمال برقدار بودنشان زیاد است.

*از دیوارهای آسیب دیده و یا نیمه ریخته دور شوید چون احتمال ریزش مجدد دارند.

*هرگز برای یافتن مصدومان به داخل ساختمان های نیمه ریزش کرده وارد نشوید.

*اگر فردی را زیر آوار پیدا کردید به هیچ عنوان او را بیرون نکشید و با زور از زیر آوار خارج نکنید و تا رسیدن نیروهای امدادی صبر کنید.

*هرگز بر روی آوار راه نروید، چرا که ممکن است با جا به جایی خاک راه تنفس افراد محبوس شده زیر آوار را ببندید.

* امید دادن به مصدومان به زنده ماندن آنها کمک بزرگی خواهد کرد، از این کار دریغ نکنید.

*اگر مصدوم خونریزی دارد روی زخم را فشار دهید و درصورت امکان با گاز یا پارچه تمیز آن را ببندید.

* وضعیت تنفس و ضربان قلب مصدومان را بررسی کنید و درصورت نیاز ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی بدهید.

*افرادی را که به شدت مجروح شده اند و احتمال آسیب نخاعی دارند را فقط در شرایط اضطراری جا به جا کنید.

*کودکان و سالمندان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارند.

*مصدومان را گرم نگه دارید و چیزی برای خوردن یا آشامیدن به آنها ندهید تا به مراکز درمانی انتقال یابند.

منابع: 

سازمان مدیریت بحران کشور

مجله پاسینیک

وبلاگ به سلامت

 روز ملی زلزله (بخش نخست)

 روز ملی زلزله (بخش دوم)