خطرات یک روز با .......

 

چیزی که از اون روز یادم اینه که زمستون بود و مثل همه روز ها سرد، من هم از صبح برای کمک به دختر خاله ام توی درساش به خونه شون رفته بودم. بعد از کلی سرو کله زدن با دختر خاله ام خیلی خسته بودم و خوابم میومد؛ تقریبا ساعت 9 شب بود که همه داشتیم آماده میشدیم برای خواب و استراحت چون دختر خاله ام باید فرداش  میرفت مدرسه ، من رفته بودم پیش هلنا دختر خاله ی کوچیکم که اون موقع 7 یا 8 ماهش بود؛ هلنا روی تخت خوابش بود وداشت با اسباب بازی هایی که بالای تختش آویزون بود بازی می کرد و به شکلی غیر طبیعی خیلی ساکت بود و اصلا هیچ سرو صدایی نمیکرد، من هم راستش خیلی دقت نکردم؛ همون موقع خاله ام اومد داخل اتاق و ما مشغول صحبت شدیم. تقریبا 15 دقیقه ای گذشت ومن خیلی به رفتار هلنا مشکوک شدم چون میدونستیم که خواب نیست  رفتم بالای سرش و دیدم یه اتفاقی افتاده....

خاله رو صدا زدم و اومد بالای سرش و جیغ ممتدی کشید و نشست روی تخت! مدام می گفت حالا چی کار کنیم؟ حالا چیکار کنیم؟

حالا چی شده بود؟ کش اسباب بازی بالای تختش چند بار دور انگشتش پیچیده بود و طی مدتی که گذشته بود انگشتش ورم کرده و کبود شده بود و همین باعث سفت تر شدن کش به دور دستش شده بود. من وقتی این وضعیت رو دیدم یاد این افتادم که  قبلا طرز کار انگشتربر رو توی ایستگاه آتش نشانی دیدم و فکر کردم میتونم به همون روش عمل کنم؛ رفتم وسوهان ناخن خاله رو برداشتم و انداختم زیر کش. بماند که همچنان هلنا هیچی نمیگفت و با سر چاقو کش رو بریدم، فقط نمی دونم چرا هلنا در تمام این مدت هیچی نگفت وفقط به محض باز شدن کش گریه هاش شروع شد.

تنها فرق من با خاله ام این بود که من تا حدی آموزش دیده بودم،  ولی خاله ی من هل شده بودو استرس بهش اجازه درست فکر کردن رو نمیداد. بعد از باز شدن کش در کمتر از 15 دقیقه وضعیت به حالت عادی برگشت اما فردا صبحش، خاله ام اون اسباب بازی هارو از بالای تخت جدا کرد .......

شاید برای من مهم ترین کاری که کردم در سال 1393 آموزشام باشه مخصوصا آموزش 4 شنبه سوری ، وقتی که می دیدم بعد از حرف های من بچه ها میان ومیخوان بدونن که باید چیکار کنن که از این وسایل استفاده نکنن برای من بهترین لحظه بود یا 2یا 3 بار پیش اومد که توی خیابون خانومایی من رومی شناختن و گفتن که براشون یه سری اتفاق افتاده بوده و تونسته بودن از آموزشها استفاده کنن من واقعا خوشحال میشدم *****************