شعرهای مرتبط با پلیس برای آموزش کودکان




شبا که ما می خوابیم

آقا پلیسه بیداره

ما خواب خوش می بینیم

اون دنبال شکاره

آقا پلیسه زرنگه

با دزدا خوب می جنگه

ما هم اونو دوست داریم

بهش احترام میذاریم




اون که شبا بیداره، لباس یشمی داره
مواظب شهر ما، مواظب خونه هاست
پلیس مهربونه، همیشه خوش زبونه
اون که تفنگ داره، کلاه و فشنگ داره
با آدمای بدکار، با دزدای خطاکار
دشمنه و می جنگه، آقا پلیسه زرنگه
وقتی توی خیابون، ماشیم میاد چپ و راست
پلیس راهنمایی، مواظب بچه هاست
بچه خوب همیشه، از خط کشی رد میشه



آی بچه های ناز نازی
تو خیابون دور از بازی
دست مامانو بگیرین
حواستونو جمع کنید
آقا پلیس رو می بینید
باید بهش سلام کنید
اگه یه روزی گم شدید
باید اونو خبر کنید
همیشه باید بدونید
ماشین چیه پلیس چیه
خونه و آدرست کجاست
اسمت و فامیلت چیه




انار دونه دونه
پلیس چه مهربونه
شب تا سحر بیداره
چه کار سختی داره
شب که میشه تو کوچه ها می گرده
روز که میشه کجا میره؟
هی بالا و پایین میره
به فکر رفت و آمد ماشین هاست
به این میگه برو به چپ
به اون میگه برو به راست
راه میره و سوت میزنه
دوست تو و دوست منه⛔⛔⛔