بنابر درخواست همراهان عزیز تصاویری از نمونه محصولات موسسه کودک ایمن - ناجی فردا، با کاربرد آموزش های ایمنی، امنیت و سلامت در مهدهای کودک و سازمان های مرتبط ارائه می گردد.

جهت سفارش و اطلاعات بیشتر با شماره  09192052159 تماس گرفته شود.


لباس و تجهیزات امدادگران

تنپوش ماشین های امدادی

عروسک های انگشتی

بازی ها و وسایل کمک آموزشی