به گزارش خبرگزاری مهر، کامبد امینی حسینی رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اظهار داشت:

مانور جامعه محور به صورت پایلوت در تهران و برخی مراکز استان های منتخب (کرمان، اصفهان، گلستان، قزوین و همدان) برگزار خواهد شد تا بر اساس ارزیابی بازخوردهای آن، برای سال های بعد به تدریج گسترش یابد و در افق سند چشم انداز (۱۴۰۴) در تمامی مدارس و محله های مجاور آن ها برگزار شود، وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در پیشگیری و کاهش اثرات سوانح طبیعی گفت: ظرفیت سازی برای توسعه مشارکت مردمی برای اجرای برنامه های کاهش خطرپذیری در سطوح محلی می تواند با ایجاد گروههای مدیریت بحران جامعه محور پیش از زلزله انجام شود.

بر همین اساس هشتم آذر ماه هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان دانش آموزی، جمعیت هلال احمر (سازمان جوانان و سازمان امداد و نجات)، سازمان صدا و سیما و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران برگزار خواهد شد و یونسکو و برنامه توسعه ملل متحد نیز حامی آن هستند.

همچنین نمایندگانی از کشورهای پاکستان، افغانستان و ترکمنستان در مانور امسال حضور دارند تا در صورت امکان برای سال های بعد این مانور به صورت منطقه ای در حوزه اکو انجام شود.

این برنامه می تواند مکمل برنامه های سازمان های مدیریت بحران و هلال احمر باشد و این ظرفیت ها به عنوان زیرشاخه های مجموعه های مذکور در کوچکترین واحدهای همسایگی نفوذ کرده و با توجه به اطمینان مردم به مدارس، از اثربخشی خوبی برخوردار باشند...


لینک خبر