بارها دیده ایم که والدین به منظور یاد دادن نکات به کودکان خود از لفظ های تند و با عصبانیت استفاده می کنند! مثلا هنگامی که کودک در خیابان می دود یا به سراغ وسایل خطرناک خانه می رود و .....

شما به کودک خود چگونه آموزش می دهید؟!؟!؟!؟!؟

چند پیشنهاد برای آموزش ایمنی به کودکان:

بسیاری از والدین خیلی از موارد را از روی عادت به کودکانشان گوشزد می کنند، مثلا:

  • به اتو دست نزن داغه!
  • دست من را بگیر اینجا شلوغه!
  • موقع رد شدن از خیابان به اطراف نگاه کن!
توجه داشته باشید تنها انتقال یکسری تذکرات راه خوبی برای آموزش نیست، به جای آن می توانید با مثال زدن یک موقعیت در مورد نکات ایمنی به هدف آموزشی دست یابید. برای مثال:
  • به نظرت اون پسر موقع رد شدن از خیابان کار درستی کرد؟
  • دختر کوچولو رو ببین، به نظرت میتونه به تنهایی شنا کنه؟
به کودکان فرصت دهید خودشان راجع به موضوع فکر کنند و به جواب برسند.
در روند آموزش چیزی را مبهم باقی نگذارید و با حوصله به سوالات کودکانن پاسخ دهید.
شما می توانید با کودکانتان در مورد واقعیت ها و آسیب ها صحبت کنید اما باید توجه داشته باشید که متناسب با سن او باشد...
بسیار مهم است که در رابطه با ایمنی بدن کودک با او صحبت کنید و برایش توضیح دهید که هیچ کس حق ندارد بدن او را لمس کند.
آموزش اسم، فامیل ، نام پدر و مادر، آدرس و شماره های ضروری را از قلم نیندازید که بسیار مهم و ضروری است.


برگرفته از کتاب: من می توانم خودم را از خطرها حفظ کنم
نویسنده: پت توماس
مترجم: فاطمه به آبادی