شانزدهم مهرماه، روز جهانی کودکان است و متعلق به خودشان

و ما باید هرآنچه می توانیم برای در امنیت و آرامش بودنشان و دیدن لبخند بر لبانشان انجام دهیم.

به همین سبب گروه کودک ایمن - ناجی فردا با همکاری مجموعه فرهنگی - تاریخی سعد آباد نمایشگاه و جشنواره ای یکروزه ترتیب داده تا هدیه ای هرچند کوچک به مناسبت این روز به ایشان بدهیم.

به امید شادی و بی دردی همه ی کودکان جهان