گروه کودک ایمن _ ناجی فردا در راستای فرهنگ سازی و جان بخشی به سنت های چهارشنبه سوری جشنی را در فرهنگسرای خاوران برگزار کرد...

کارگاه نمایشی سنت قاشق زنی


کارگاه نمایشی سنت کوزه شکستن


کارگاه نمایشی سنت پریدن از روی آتش

طراحی سناریویی با هدف آشنایی کودکان با خطرات ناشی از چهارشنبه سوری غیر اصیل 
معرفی گروه های امدادی و راه صحیح آدرس دادن هنگام بروز حادثه از طریق کارگاه بازی راهت را بیاب