حوادث و آتش سوزی های مربوط به برق یکی از شایع ترین حوادث در شهرهای بزرگ هستند که به سادگی و با کمی دقت می توان از آن پیشگیری کرد.

پوسترهای آموزشی خلاقانه با هدف بالابردن اطلاعات و دقت افراد در زمینه حوادث برق توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری اصفهان طراحی گردیده است.