آشنا کردن کودکان با نیروهای امدادی از اهداف ماست.

ممکن است برای کودک ما هیچ گاه حادثه ای پیش نیاید و در مقابل ممکن است حوادث کوچک و بزرگی را تجربه کند...

از آنجایی که نیروهای امدادی به خصوص آتش نشانان با لباس و تجهیزات مخصوص به خود به کمک ما می آیند خوب است کودک با این لباس و تجهیزات آشنایی داشته باشد تا در زمان بروز حادثه مشاهده امدادگران در لباسهایی که کودک از قبل با آن ها آشنایی پیدا کرده است باعث کم شدن استرس و اضطراب وی شود.

 

                                اهمیت آشنایی با لباس و تجهیزاتی از قبیل دستگاه تنفسی برای کودکان در کشورهای خارجی        

          پوشیدن و امتحان این لباس ها و تجهیزات حس خوبی را در کودک نهادینه میکند