آموزش بستن کمربند ایمنی به کودکان ارزش گذاشتن به سلامتی کودکانمان می باشد...

           

                                                                     

بستن کمربند ایمنی را برای کودک تبدیل به یک بازی کنیم و نتیجه شگفت انگیز آن را ببینیم.

برای بچه‌های کوچک‌تر، خواندن یک شعر و یا کاری شبیه به این درباره نشستن در ماشین و بستن کمربند، می‌تواند به طور موثری تشویق کننده باشد.

                                                           

                                                         

                                            

به یاد داشته باشیم اگر کودکمان کمربندش را نبست، حرکت نکنیم و هیچ‌ وقت در این موضوع کوتاه نیاییم چراکه پس از بروز حادثه افسوس فایده ای ندارد!!!