یکی از اصول پایه در آموزش های ایمنی آشنایی کودک با این موضوع است که کدام یک از شماره های امدادی را در زمان حادثه شماره گیری کند! 


                                                                        

                                           

و حالا مسولیت ما به عنوان افراد آگاه از این مسئله، این است که بتوانیم با آموزش های صحیح به کودک یاد بدهیم که ابتدا :
۱: سازمان مسئول رو به درستی تشخیص بدهد.
۲: تلفن ارگان مورد نظر رو شماره گیری کند.
۳: نوع حادثه پیـش آمده را بگویـد و آدرس رو دقیق و صحیح اعلام کند. نکته مهم هم همین جاست که آشـنایی با اصـول و اعلام به مـوقـع آدرس باعـث کـاهش صـدمات، استرس و اضطراب خود کودک در زمان حادثه می شود...

*** بیاید از امـروز یک قرار با هم بزاریم و اون این باشه که وقتـی با کـودکـمون بـیـرون میریم و توی خیابون محل زندگی یا مسیر مهد یا مدرسه و... قدم میزنیم، آدرس رو با هم تمرین کنیم و نشونه های شاخص رو مثل پارک، مسجد یا داروخانه و... به فرزندانمون یادآوری کنیم ***