آموزش های ایمنی و راهکارهای مقابله با حوادث را برای کودکان خود به بازی های تک نفره و گروهی تبدیل کنیم...  

بازی هایی با هدف فرهنگ سازی ایمنی در رابطه با ضلع سوم مثلث امداد وجود دارد که از طریق این بازی ها می توانیم مواردی مانند :

اهمیت بستن کمربند ایمنی

استفاده از پل عابر پیاده

اعتماد نکردن به غریبه ها

شناخت چراغ راهنمایی و رانندگی و استفاده از خط کشی عابر پیاده
و ده ها مورد دیگر را برای تامین سلامت و ایمنی کودکان انجام دهیم.

به امید روزی که همه کودکان ایمنی وامنیت را تجربه کنند.