کارگاه آموزشی جورچین ناجیان

جورچین ناجیان از سری بازی هایی می باشد که توسط کارشناسان گروه کودک ایمن_ناجی فردا به منظور ارتقای سطح فرهنگ ایمنی طراحی گردیده است...

*کودکان در این کارگاه آموزشی در حین بازی به اطلاعات خوبی در رابطه با امدادگران دست پیدا می کنند*