هشتمین دورهمی کودک و نوجوان، ۱۲ اسفند در پردیس سینمایی کوروش به صورت "ملی" برگزار شد، در این دورهمی بیش از ۲۶۰ نفر فعال حوزه کودک و نوجوان از مناطق مختلف کشور حضور بهم رساندند.

در این مراسم به بررسی نیازها و چالش های شرکت ها و موسسات فعال در زمینه کودک و نوجوان در زمینه تولید محتوا پرداخته شد. 

در ادامه مراسم دکتر پورحسین، قائم مقام معاونت سیما گفت: نگاه ما به کودکان باید بر اساس تعلیمات الهی باشد که بر اساس همین تعلیمات، معصومین به دنیای کودکان وارد می‌شدند؛ کودکان جهانی بی قاعده دارند و نباید قواعد دنیای بزرگان را به آن‌ها تحمیل کنیم.

 در ادامه شرکت‌های فعال در حوزه کودکان و نوجوانان به معرفی شرکت خود و ارائه برنامه‌های شرکت، نوع فعالیت‌ها و اهداف خود در حوزه کودکان پرداختند.

گزارش تکمیلی را از اینجا بخوانید.