وسایل لازم وضروری برای ایمن سازی محیط زندگی کودک با هدف پیشگیری ازبروز آسیب های احتمالی.


محافظ کابل های برق وسایل الکتریکی

محافظ پریز های برق 

محافظ پره های پنکه