گزارشی از آخرین کارگاه سال 1395 گروه کودک ایمن-ناجی فردا با هدف احیای سنت های اصیل و ایمن چهارشنبه سوری در خانواده

دستیابی به شهری با فرهنگ ایمنی ایده آل و برخواسته از دانش و تفکر خود افراد، راهی طولانی در پی دارد و تلاش ما برای نسل های آینده ای است که فرهنگ ایمنی را نه از روی اجبار بلکه از روی دانش و آگاهی خود در جامعه نمایان سازند.
کودکانی که اکنون آموزش می بینند در آینده نقشی برای مدیریت خانواده و جامعه خواهند داشت و از طرفی نقش کودکان در تغییر رفتار بزرگسالان برای ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه ی اکنون به وضوح مشخص می باشد.

گروه کودک ایمن-ناجی فردا این بار نیز روش آموزش از طریق بازی را در پیش گرفته و در کارگاهی با حضور و همراهی مادران به احیای سنت های ایمن و اصیل چهارشنبه سوری پرداخته شد...

بازی سنت بمون خطر برو

اهداف:
1- جایگزین کردن هیجانات ناایمن با هیجانات ایمن
2- شناخت و آشنایی کودکان با سنت های چهارشنبه سوری
3- اهمیت نگهداری از سنت ها در جهت حفظ ارزش نگاه ایمنی نیاکان ما

روند بازی:
بادکنک ها در دو رنگ سبز و قرمز در اختیار کودکان قرار می گیرد، بادکنک های سبز رنگ دارای تصاویر سنت های ایمن چهارشنبه سوری و بادکنک های قرمز دارای خطرات و نا ایمنی هایی می باشند که جایی در سنت چهارشنبه سوری ندارند!
تلاش کودکان برای نگهداری از سنت ها و از بین بردن خطرات شروع می شود و در آخر تنها بادکنک های سبز رنگی باقی می مانند که نشان از ایمنی و آرامش دارند.

بازی کشف ایمنی با قاشق زنی

اهداف:
1- احیای سنت قاشق زنی
2- آشنایی با رسوم دیگر چهارشنبه سوری اصیل و ایمن
3- توانایی تشخیص رفتارهای ایمن از رفتارهای پر خطر

روند بازی:
تصاویری در قالب اسباب بازی برای کودکان آماده می شود که شامل سنت های ایمن چهارشنبه سوری و مواد خطرآفرین می باشد.
هر قسمت از این مجموعه در جایی پنهان می شود و یک کودک با انداختن شال یا روسری بر صورت خود در پی تکه های ایمن این مجموعه می گردد و کودک دیگر با زدن قاشق بر کاسه او را راهنمایی می کند که به سنت های ایمن نزدیک شده است یا دور در آخر مجموعه ای از تصاویر ایمنی در کنار هم می آیند.