سلامتی و امنیت من و خانواده ام در احترام به قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی است...

این شعار زیبای همیاران پلیس است، همیاران بزرگ در عین کوچکی...

از وقتی که قرار شد برای بهتر شدن وضعیت رفت و آمد در جاده ها و شهرها، بچه ها به کمک بزرگترها بیایند شاید بعضی از بزرگترها تعجب کردند و شاید آنها باور نمی کردند که بچه ها بتوانند کار مهمی انجام دهند!!!

 ولی این هدف بسیار مهم، با مشارکت کودکان و نوجوان، همان ماموران حافظ سلامتی و ایمنی در هر خودرو ایجاد شد...


*گروه کودک ایمن_ناجی فردا دنباله رو مسیر دستیابی به فرهنگ ایمنی و سلامتی می باشد*

کارگاه آشنایی با چراغ راهنمایی و رانندگی

توسط گروه کودک ایمن ناجی فردا