ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست     

کمی آهسته تر قدم برداریم، کمی تامل کنیم و کودکانمان را باور داشته باشیم برای دستیابی به اهداف بزرگ...

این همان مسیر دستیابی به فرهنگ ایمنی و تبعیت از قوانین راهنمایی و رانندگی در آینده ای نه چندان دور است!

کارگاه آشنایی با تابلو ها و علائم ترافیکی، تشخیص محل درست برای عبور از خیابان، گذر از خطوط عابر پیاده و...
 توسط گروه کودک ایمن_ناجی فردا

***کودکان، بزرگسالان فردای جامعه هستند***