نخستین حضور گروه کودک ایمن _ ناجی فردا در نمایشگاه خلاقیت با عنوان آموزش ایمنی به کودکان به روش بازی های خلاق،

در راستای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی از ابتدای کودکی و با هدف رسیدن به جامعه ای ایمن

با بهره گیری از مشاوره های جناب آقای محمدرضا مرشددوست کارشناس مدیریت ایمنی و آتش نشانی شهری و 

با همکاری کلوپ خلاقیت سایت فکر نو.

این نمایشگاه از تاریخ 22 شهریور ماه به مدت 10 روز تا تاریخ 31 شهریور 94 از ساعت 15 الی 20 در محل کانون اسلامی انصار دائر خواهد بود.

از تمامی علاقه مندان و فعالان در زمینه خلاقیت، کودک و ایمنی برای بازدید از این نمایشگاه دعوت به عمل می آوریم.


لینک نمایشگاه در سایت فکر نو