بحران هجوم جمعیت

هجوم جمعیت حرکت ضربانی انبوه جمعیت می باشد که منجر به زیر دست و پا ماندن و له شدن افراد و در نتیجه زخمی و کشته شدن تعدادی از آنها می شود. 

مراسم مذهبی، سیاسی، ورزشی از مهمترین مراسمی هستند که ازدحام جمعیت در آنها باعث بحران می شود. در میان آمارهای موجود، حوادث مربوط به مراسم مذهبی از همه بیشتر و پر تلفات تر بوده اند. شاید بیشترین حوادث ثبت شده از این نوع مربوط به مراسم حج  در محدوده مسجد الحرام و منا بوده باشد.


حوادث مربوط به هجوم حمعیت بر اساس تعداد قربانیان و آسیب دیدگی افراد: 

 1. دسته اول (خفیف): تعدادی زخمی و کشته شدگان صفر

 2. دسته دوم (متوسط) تعداد 1 تا 10 نفر کشته

 3. دسته سوم (شدید) تعدا د 11 تا 100 نفر کشته

 4. دسته چهارم (ویرانگر) تعداد 101 تا 1000 کشته

 5. دسته پنجم (فجیع) بیش از 1000 کشته


 1. سال

  شهر-کشور

  مراسم

  تعداد کشته ها

  1361

  مسکو- روسیه

  مراسم ورزشی

  340

  1366

  مکه- عربستان

  مراسم مذهبی

  402

  1369

  مکه- عربستان

  مراسم مذهبی

  1426

  1373

  مکه- عربستان

  مراسم مذهبی

  270

  1383

  مکه- عربستان

  راسم مذهبی

  251

  1384

  بعداد - عراق

  مراسم مذهبی

  965

  1384

  وایی- هند

  فستیوال مذهبی

  267

  1386

  مکه- عربستان

  حج

  345

  1387

  هیماچال پرادش-هند

  فستیوال مذهبی

  162

  1387

  جادپور- هند

  فستیوال مذهبی

  425

  1389

  فنوم چن- کامبوج

  فستیوال آب

  347

  1390

  کرلا - هند

  فستیوال مذهبی

  102

  1392

  مادیا پرادش- هند

  فستیوال مذهبی

  115

  1392

  سانتا ماریا- برزیل

  کلوپ شبانه

  242

  1394

  مکه - عربستان

  حج

  717


   مطالعات انجام شده بر روی اجساد افراد کشته شده در این حوادث نشان می دهند که بیشتر افراد در اثر خفگی و بسته شدن راههای تنفسی گلو و بالای شکم  ناشی از فشارهای بیرونی جان خود را از دست می دهند.  موج جمعیت دارای نیرویی فوق العاده است. فقط کافی است بدانیم که فشار 5 تا 6 نفر در یک جهت خاص می تواند یک ریل فلزی را خم کند. بدیهی است زمانی که تعداد جمعیت زیاد باشد این فشار چندین برایر بوده و عوارض ناشی از آن بر افرادی که این فشارها بر آنها وارد می آید بسیار شدید است.  آمارها نشان می دهند که خیلی از افرادی که در این حوادث آسیب می بینند در همان حالت ایستاده جان خود را از دست می دهند.  افرادی هم که زنده می مانند دچار استرسهای روانی شدید می شوند...


 1.                                                               برگرفته از مجله اینترنتی مدیریت بحران و حوادث     

 2. تهیه شده توسط: دکتر علی عسگری