آیا می دانید دلیل نامگذاری هفتم مهرماه به روز آتش نشان چیست؟


در روز 7 مهر 1359 وقتی که دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، 

آتش نشانان منطقه و شهرهای اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند،

در حین عملیات خاموش کردن آتش مجدداً هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران پالایشگاه می کنند 

که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می شود.

طرح تعیین روز آتش نشانی و ایمنی در سال 1379 توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و 

توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تائید شد.

این روز با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری از حوادث در سطح کشور هم چنین یادآوری حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی 

آتش نشانان میهن اسلامی در عرصه دفاع مقدس نامگذاری شده است.

ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش همگانی مردم در جهت پیشگیری از بروز حوادث مختلف و 

حفاظت از سرمایه های ملی نیز از دیگر اهداف نامگذاری این روز است.

تقدیم به ناجیان...روزگارتان آرام و شیرین باد...