به مناسبت روز جهانی کودک،

گروه کودک ایمن _ ناجی فردا گلچینی از کارگاه های آموزش ایمنی از طریق بازی خود را، 

با هدف ارتقای سطح فرهنگ ایمنی جامعه 

برای کودکان برگزار می نماید.

از تمامی مادران، پدران و دوستداران کودک دعوت به عمل می آوریم ساعاتی را در کنار ما حضور به هم رسانند.