بیماری کورونا

کورونا ویروس ها خانواده ای از ویروس ها هستند که می توانند طیف وسیعی از بیماری ها را از سرماخوردگی تا بیماری های حاد تنفسی ایجاد نمایند.

تا کنون 6 گونه کورونا ویروس شناخته شده اند که امکان بیماریزایی در انسان دارند. از این میان 4 گونه ویروس بیماری خفیف ایجاد کرده و 2 گونه ویروس (MERS- SARS) توانایی ایجاد بیماری های شدیدتری را دارند.

مرس یک بیماری ویروسی جدیدی است که در چند سال اخیر در کشورهای عربی سواحل جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان، امارات متحده عربی و قطر شایع شده است و می‌تواند توسط مسافران به سایر کشورها گسترش یابد.

این بیماری در حال حاضر هیچ گونه واکسن یا درمان خاصی ندارد و به نظر می رسد که به یکی از روش های زیر انتقال پیدا کند:

- 1 تماس مستقیم با فرد بیمار (تماس با ترشحات آلوده بیمارو راه تنفسی)

- 2 تماس غیر مستقیم با اشیائی که با ترشحات تنفسی و یا ترشحات بدن بیمار مبتلا به MERS آلوده شده باشند.

- 3 تماس مستقیم با شتر یا ترشحات آلوده بدن شتر یا تماس غیرمستقیم با محیط آلوده یا محصولات لبنی غیرپاستوریزه و    فرآورده های آلوده دامی (ادرار، ترشحات بینی شتر، بزاق و خون شتر آلوده فرض می شوند)

4. نوشیدنی ها و مواد غذایی غیرمطمئن در عربستان نیز در حال حاضر به عنوان "منبع احتمالی" مطرح گردیده است و توصیه شده است که از خرید و مصرف این مواد خودداری شود.

مطالعات بر روی سایر حیوانات ادامه دارد ولی هنوز هیچ حیوانی به اندازه شتر از نظر انتقال ویروس این بیماری به انسان مظنون نبوده است.

دوره کمون بیماری از 2 تا 14 روز متغیر می باشد اما تا کنون موردی از انتقال بیماری در دوره کمون گزارش نشده است.

معمولاً در کورونا ویروسها در روز چهارم بیماری بیشترین میزان انتشار ویروس وجود دارد و سپس به تدریج، بار ویروس در بدن کاهش یافته و انتقال به دیگران نیز به همان میزان کاهش می یابد. امکان سرایت بیماری به دیگران تا 24 ساعت بعد از پایان تب و سایر علائم بیماری وجود دارد.

تظاهرات بالینی:

بیماری MERS می تواند طیف گسترده ای از بیماری را از تب و علائم تنفسی خفیف (عفونت دستگاه تنفسی فوقانی)، اسهال، ضعف و بیحالی ایجاد نموده و در موارد شدید باعث عفونت پیشرونده ریه ها و نارسایی تنفسی، نارسایی کلیوی و یا نارسایی چند ارگان بدن گردد. هرچند بروز تب و اسهال به تنهایی یافته چندان شایعی نمی باشد اما در مواردی (مخصوصا در شروع بیماری) دیده شده که تنها علامت بیمار تب یا تب و اسهال بوده است.

شایعترین تظاهرات بیماری تب و علائم تنفسی می باشد و تمام بیماران در دوره از بیماری خود علائم تنفسی را بروز می دهند.

گروههای در معرض خطر آلودگی با ویروس :MERS

1. افرادی که درفاصله کمتراز 1 متر با بیماران در تماس نزدیک بوده اند ( 15 دقیقه مکالمه چهره به چهره را تماس نزدیک    می نامند و زمان کمتر از آن را به عنوان تماس غیر نزدیک ثبت می نمایند)

2.  افرادی که درمقابل عطسه ویاسرفه بیماران قرار داشته باشند.

3.  افرادی که وسائل، نوشیدنی وخوراکی مشترک با بیماران داشته باشند.

4. افرادی که دستشان با سطوح آلوده به قطرات تنفسی بیماران برخورد داشته و سپس چشم، بینی و یا دهان خود را با همان دست لمس کرده باشند.

5.  تیم درمانی که در معاینه، ساکشن ترشحات تنفسی و درمان نقش داشته باشند یا در زمان انجام اقدامات تولید کننده آئروسول (لوله تراشه گذاری ، ساکشن ترشحات تنفسی و ...)  در اتاق بیمار حضور داشته و از ماسک و وسائل محافظت فردی مناسب استفاده نکرده باشند.

  

با بازگشت حجاج عزیز به کشور احتمال شیوع بیماری کورونا به مراتب بیشتر می باشد!

همگی باید در راه پیشگیری از گسترش بیماری قدم برداریم...