برگزاری هم اندیشی نگاهی خلاقانه، برای حفظ ایمنی  در آیین کهن چهارشنبه سوری توسط گروه کودک ایمن- ناجی فردا در موسسه انصار با همکاری کلوپ خلاقیت


گوشه ای از صحبت های جناب آقای میرزا آقایی مدیریت محترم سایت فکرنو:

آسیب های ناشی از حوادث زمینه ساز نابودی خلاقیت به خصوص در کودکان می باشند و از طرفی با تکیه بر ذهن خلاق میتوان در برابر ناهنجاری ها ایستاد و مسیر جامعه را در جهت آرامش و فرهنگ سازی ایمنی پیمود.
راهکار امروز برای فرهنگ سازی ایمنی در چهارشنبه سوری یافتن جایگزینی برای بازی، شادی و تخلیه هیجان مردم جامعه است.
خلاقیت راهی برای گره گشایی...

گوشه ای از صحبت های جناب آقای محمدرضا مرشددوست فعال در حوزه فرهنگ سازی ایمنی:
بررسی تفاوت فاحش برگزاری جشن چهارشنبه سوری نیاکان با جشن های امروزی.
اهمیت توجه به تاثیرات مثبت آموزش غیر مستقیم به جوانان در راستای فرهنگ سازی ایمنی.
نقش خانواده در تامین و برقراری ایمنی  چهارشنبه سوری با مدیریت خانه به خانه
(اکثر آسیب های ناشی از حوادث چهارشنبه سوری در گروه دوستان و همسالان اتفاق می افتد، دقیقا زمانی که نظارت خانواده وجود ندارد)
پرهیز از انکار رسم زیبای چهارشنبه سوری توسط افراد به خصوص مسئولان

گوشه ای از صحبت های سرکار خانم پازکی کارشناس ایمنی:
بررسی مقایسه ای میان رسوم ارزشمند پیشین با رسم هولناک امروزی.
آموزش پذیری و استقبال کودکان و نوجوانان از دیدگاه های نو و فرصت بازسازی و احیای سنت ها در خانواده از طریق کودکان.

مجموعه ای از نقاشی های کودکان با محوریت چهارشنبه سوری

در این مجموعه تصویری به وضوح تفاوت ذهنی کودکان نسبت به چهارشنبه سوری نمایان است...
تنها با بیست دقیقه آموزش تصویر ذهنی کودکان نسبت به چگونگی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری رنگ ایمنی و آرامش به خود میگیرد.

کودکانی که تازه دانستند چهارشنبه سوری ایمن چیست

اگر کودکان دست در دست هم دهند آینده ای با فرهنگ غنی ایمنی خواهیم داشت....

سپاس از همراهی کارشناسان، مربیان، خانواده ها و دوستان