حادثه یک اتفاق در اثر ناآگاهی یا سهل انگاری است اما ایمنی نیازمند یک برنامه ریزی است که والدین باید توجه ویژه برای آینده ای سرشار از ایمنی، امنیت و سلامت کودکان خود داشته باشند.

در شرایط کنونی و نا ایمنی های بسیاری که در اطراف ما وجود دارد ضروری است که همه افراد آگاهی های لازم جهت پیشگیری از حوادث را فرا گیرند و از مهارت های خودامدادی به عنوان یکی از اصلیترین مدیریت های شخصی در زمان بروز حادثه اطلاعات کافی داشته باشند.

گاهی خطاهای کوچک و قابل پیشگیری، عواقب خطرناک و جبران ناپذیری در پی دارند.
مثالی واضح برای آن، سهل انگاری در استفاده صحیح از وسایل گازسوز یا برقی در خانه می باشد که ممکن است به قیمت جان یک خانواده تمام شود!
به یاد داشته باشیم آتش سوزی های خانگی از رایج ترین انواع آتش سوزی است که صرفاً به استفاده نادرست از وسایل برقی و گازی ختم نمی شود.
تصاویر زیر نکاتی را به ما گوشزد می کند که به کمک آن ها می توانیم از بروز آتش سوزی ها جلوگیری کنیم...