گزارشی از برگزاری
1- کارگاه علت یابی آتش سوزی در خانه ما
2- کارگاه راهت را بیاب
3- کارگاه آموزشی حوادث مستند از کودکان برای آگاهی والدین در جهت پیشگیری از حوادث و ترغیب افراد برای آشنایی با شهر آرمانی کودک

1- با در اختیار قرار دادن تصویر خانه آتش گرفته و عواملی ک میتواند دلیل آن آتش باشد، این فرصت را به کودکان میدهیم تا نتیجه کارهای نادرست و خطرآفرین را درک کنند و از طرفی هشداردهنده موثری برای بزرگترها در زمان بی احتیاطی آن ها باشند.
هم چنین کودکان در این هنگام مواردی را یادآور میشوند که  در  تصویر گنجانده  نشده  است و فرصت  بررسی عوامل خطرزا برای بروز آتش سوزی در خانه خود را پیدا می کنند...

2- راهت را بیاب را به گونه ای طراحی کرده ایم تا کودکان در حین بازی آدرس خانه یا مدرسه خود را تکرار کنند و بدانند که دانستن آدرس از اهمیت زیادی برخوردار است، دیگر آن که در روند بازی با سه ارگان امدادی آتش نشانی، پلیس و اورژانس آشنا شده و وظایف هرکدام را هنگام رسیدن به محل حادثه می آموزند و مهم این است که  فرهنگ سازی  همکاری  با  نیروهای امدادی، عدم دخالت در کار متخصصین امداد و عدم تجمع در محل حادثه را از کودکی نهادینه سازیم...

3-در طی  آموزش  با به  نمایش گذاشتن حوادث بزرگ و کوچکی که تا به امروز کودکان زیادی را دچار آسیب های جسمی  و  حتی روحی کرده است و  با بررسی  دلایل حوادث، والدین متوجه میشوند که اغلب بی احتیاطی و بی توجهی تنها  دلیل  حادثه  بوده است و  به اهمیت بالابردن دانش خود در حوزه ی ایمنی، امنیت و سلامت کودک پی میبرند...


https://telegram.me/joinchat/BihIbTvDaqCx8l_qTfZRCQ


کارگاه علت یابی آتش سوزی در خانه ما

بازی راهت را بیاب با هدف آشنایی کودکان با آدرس دهی و شناخت ارگان های امدادی

بی احتیاطی و بی توجهی کلمه ای ثابت در تیتر حوادث کودکان

شهر آرمانی کودک فضایی سرشار از ایمنی، امنیت و سلامت