گزارشی از برگزاری کارگاه سرگرمی های تابستان برای کودکان با آزمایشات جالب:
هدف گروه کودک ایمن - ناجی فردا از اجرای این آزمایشات در دو بخش معنا پیدا میکند و تلاشی بود تا ایمنی را به طور غیر مستقیم وارد زندگی افراد کنیم...

 *برای افزایش دانش ایمنی کودکان و حتی بزرگسالان در جهت پیشگیری از حوادث

*درک کارکرد وسایل و مواد ویژه در کارهای امدادی و اهمیت مجهز بودن به این تجهیزات در هنگام مواجهه با حادثه


1-آزمایش  راه های  ایجاد  الکتریسیته ساکن به وسیله ایجاد  اصطکاک مواد  مختلف  با  یکدیگر، با موها،  انواع پارچه ها، لباس ها و... و خطر آن در ایجاد جرقه و انفجار در پمپ بنزین ها  و  انفجارات  ناشی  از نشت  گاز در منازل.

2-آزمایش عدم مخلوط شدن پودر خاموش کننده با آب، با این  آزمایش میتوان  اشاره داشت که  پودر  خاموش کننده پوششی شبیه یک پارچه مقاوم در برابر شعله های آتش است و باعث  خفه شدن  آتش می شود و از این طریق لزوم  تهیه خاموش کننده  را برای هر  خانواده  یا  وسیله نقلیه گوشزد میکنیم، چراکه به عنوان یک  وسیله قدرتمند برای افراد نمود  پیدا  خواهد کرد که نبود  آن  در لحظات اولیه آتش سوزی  باعث  ناتوانی عموم افراد و بودن آن باعث قوت قلب برای مقابله با آتش می شود.

3- آزمایش  سنجش  چگالی آب و روغن، که روغن چون سبکتر از آب است، روی آن می ایستد و  با کمک قرص های جوشان  برای لحظاتی  فورانی از قطره های  آب درون روغن ایجاد شده و مرز  بین  آب  و  روغن  را بر هم میزنیم و به وضوح مشخص است که این عمل  به سرعت به حالت اولیه مرزبندی برمیگردد و میتوان از عدم استفاده آب در جهت اطفای حریق مایعات قابل اشتعال به خصوص روغن ماهیتابه سخن گفت.

4- آزمایش تهیه حباب مقاوم از آب مقطر، پودر صابون و گلیسیرین که با نشان دادن حباب های مقاوم میتوان گریزی به امکانات آتش نشانان و اطفای حریق با استفاده از کف ها (البته با زبانی بسیار ساده) زد.

5- آزمایش تشکیل گردآب در بطری و شبیه سازی حوادث طبیعی مانند گردباد و گردآب