گزارشی از برگزاری
1- کارگاه من ایمن را از ناایمن میشناسم
2- کارگاه نقاشی، رنگ آمیزی و ساخت کاردستی
3- کارگاه عبور و مرور ایمن در خیابان


1- این کارگاه با هدف آشنایی کودکان با رفتارهای درست و نادرست،از طریق تفکیک تصاویر ایمن و ناایمن طراحی  گردیده  است. کودک  میتواند در  این  بازی  به سادگی تصاویری را که سبب بروز حادثه یا خطر میشود را بشناسد، رفتار  صحیح  را  جایگزین  آن  کند  و  علت درست یا نادرست بودن آن تصویر را شرح دهد. این بازی با چهل تصویر مختلف مواردی نظیر عدم اعتماد به غریبه ها، ایمنی  هنگام  استفاده  از وسایل بازی در پارک ها، مسمومیت و گرمازدگی در فصل تابستان، ایمنی در سفر و اهمیت  استفاده از کمربند ایمنی  و  صندلی کودک در خودرو، برق گرفتگی و غرق شدگی ها، سقوط از ارتفاع به دلیل باز بودن اغلب پنجره ها در فصل تابستان و ... را شامل میشود.

2- با  در  اختیار  قرار دادن وسایل اولیه برای نقاشی و ساخت کاردستی فرصتی را در اختیار کودکان قرار دادیم تا ذهنیت آنان را نسبت به ایمنی و امدادگران بسنجیم، همچنین  با  تصاویر آماده ای  که  در اختیار کودکان قرار دادیم زمانی را برای رنگ آمیزی موضوع هدف گذاشته و توضیحات آموزشی خود را پیاده ساختیم...

3- ابتدا توضیحاتی اولیه برای آشنایی خانواده با عبور
و مرور ایمن در خیابان ارائه شد و سپس کودکان با سنین مختلف به صورت نمادین از خط کشی عابر پیاده  عبور کردند تا نمادی از اهمیت ارتقای فرهنگ ایمنی هنگام عبور از خیابان باشند.

https://telegram.me/joinchat/BihIbTvDaqCx8l_qTfZRCQ

کارگاه من ایمن را از نا ایمن میشناسم
کارگاه نقاشی، رنگ آمیزی و ساخت کاردستی


کارگاه عبور و مرور ایمن در خیابان