گزارشی از برگزاری
کارگاه امداد و کمک های اولیه برای عروسک بی احتیاط من
در پایان آموزش ها به کودکان این فرصت را دادیم تا در حین  بازی و  سرگرمی نقش امدادگران  را ایفا کرده و همراه با همسالان خود امداد رسانی به عروسک را تجربه کنند.
هدف از این کارگاه آشنایی کودک با آسیب هایی است که گاهی در حین بازی اتفاق می افتد و وقت آن است که قدرت خودامدادی و غلبه  بر ترس را جایگزین گریه و اضطراب کودک هنگام مواجهه با آسیب ها کنیم.
اگر کودک مواردی نظیر استفاده از چسب زخم، بانداژ، نحوه صحیح حمل مصدوم را در حین بازی دیده باشد در وهله اول در حوادث واقعی ذهن او آمادگی نسبی را خواهد داشت و شوکی بر او وارد نخواهد شد، سپس
می تواند کمک رسان به خود، دوست خود و حتی افراد بزرگسال باشد.
ما از کودکان توقع وارد شدن به دنیای گسترده امداد و نجات  را نداریم  و  با توانایی هایی که  از  کودکان میشناسیم،
میدانیم زمانی که یک  کودک در حین بازی دچار زخم و خونریزی ناشی از آن شد اگر بداند که راه چاره فشار مستقیم محل و بی حرکت نگه داشتن  عضو است تا رسیدن نیروهای متخصص بهترین کمک رسان به خود
یا دیگران خواهد بود...


https://telegram.me/joinchat/BihIbTvDaqCx8l_qTfZRCQ

کارگاه امداد و کمک های اولیه برای عروسک بی احتیاط من
هم پیمانی دستانی کوچک برای فردایی ایمن
با تشکر از همراهان گروه کودک ایمن - ناجی فردا