دنیای بدون نیاز به کار کودک حق طبیعی کودکان و یک هدیه ی ایزدی است، آن را از کودکان نگیریم...
راه رسیدن به قلب پاک کودکان کوتاه است و بهترینند برای پیمودن راهی که نتیجه بخش سرمایه گذاری فرهنگیست، بیایید با همراهی خودشان برای داشتن آینده ای بهتر از امروز قدم برداریم.

همه میدانیم که کودکان با بازی هایشان زندگی می کنند، نگذاریم زندگی آن ها را بازی دهد...
اعتماد کنیم
وقت بگذاریم
هزینه کنیم
و آنچه را که در توان داریم در هر حوزه ای برای بهبود سرنوشت کودکان انجام دهیم...

حوزه ی فعالیت گروه کودک ایمن-ناجی فردا
ایمنی
امنیت
و
سلامت کودک


برای دیدن تصاویر بیشتر به آدرس کانال ما مراجعه کنید

https://t.me/koodakeimen